Michael Novakhov on Twitter from Michael_Novakhov (4 sites): mikenov on Twitter: Police Test Handheld Pain Ray youtu.be/jJvRHxOtSJI via @YouTube

Spread the Knowledge
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Police Test Handheld Pain Ray youtu.be/jJvRHxOtSJI via @YouTube


Posted by

mikenov
on Wednesday, June 19th, 2019 12:01pm

mikenov on Twitter

Michael Novakhov on Twitter from Michael_Novakhov (4 sites)


Spread the Knowledge
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •