MônFM


MônFM
Country: United Kingdom
Playing:

Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys Môn, Gwynedd, Chonwy a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw. Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill.

Contacts

Address : 12, Ffordd yr Efail, Llangefni, Anglesey, LL77 7ER.

Email : studio@monfm.co.uk

Phone : 01248 722224